Zorgkantoor DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren en fraude met uw account signaleren.
U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Meerzorg bij een pgb budget aanvragen

Meerzorg is een extra budget om zorg in te kopen bij een extreme zorgbehoefte. Met extreme zorgbehoefte bedoelen we dat de vraag naar zorg voor iemand veel zwaarder of complexer is dan bij andere cliënten met hetzelfde zorgprofiel. Deze regeling geldt niet voor alle zorgprofielen. Meerzorg is alleen bedoeld voor zorg en ondersteuning voor mensen met lichamelijke-, verstandelijke-, psychische- en/of psychiatrische beperkingen of stoornissen.

Om in aanmerking te komen voor ‘meerzorg’ dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 • Het CIZ heeft u één van deze zorgprofielen toegekend:
  • 5VG, 7VG, 8VG
  • 5LG, 6LG,7 LG
  • 3ZGaud
  • 5ZGvis
  • 7VV, 8VV
  • 4GGZ W
 • U heeft minimaal 25% meer zorg nodig dan mogelijk is in uw zorgprofiel;
 • Het is duidelijk om welke zorg en hoeveel zorg het gaat en dat deze zorg noodzakelijk is;
 • Uw aanvraag is onderbouwd en ondertekend door een gedragskundige/behandelaar;
 • Minstens één professionele zorgverlener is direct betrokken bij de zorg.
De toeslag meerzorg is bij de volgende situaties niet van toepassing:
 • Indien u de overeengekomen tarieven met de huidige zorgverleners wilt verhogen;
 • Om 24-uurs toezicht of 24-uurszorg te betalen;
 • Indien u in aanmerking komt voor een andere toeslag zoals beschreven in de Regeling 'Mogelijkheden voor extra budget'.

Denkt u in aanmerking te komen voor ‘meerzorg’, neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek. Naar aanleiding van dit gesprek kunnen wij u vertellen of u in uw situatie een aanvraag kunt doen. Indien dat het geval is ontvangt u van ons het juiste aanvraagformulier.

De afdeling pgb is te bereiken op telefoonnummer: (010) 2 422 746

U mag ook een e-mail sturen met het verzoek om een gesprek naar pgb@dsw.nl.

Naar boven