Declareren en vergoedingen

Uw pgb-budget wordt niet op uw eigen rekening overgemaakt, maar naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij betalen uw zorgverleners uit.

SVB

Als uw zorgbeschrijving en zorgovereenkomst is goedgekeurd kunt u declareren. Uw declaraties dient u in bij de SVB en de SVB betaalt uw zorgverleners uit. Declareren van uw zorgkosten doet u gemakkelijk in het PGB Portaal, om in te loggen gaat u naar www.mijnpgb.nl. Declaraties opsturen naar de SVB kan uiteraard ook. U geeft via een factuur of urenbriefje door welk bedrag aan uw zorgverlener(s) moet worden uitbetaald. Ook kunt u kiezen voor een vast maandbedrag.

Salarisadministratie door de SVB

Wanneer u een zorgverlener in dienst neemt, moet u een salarisadministratie bijhouden en sociale premies afdragen. U kunt deze salarisadministratie uitbesteden aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wanneer u dat wenst. De SVB zorgt er dan voor dat u zorgverlener elke maand loon krijgt uitbetaald en dat de premies worden ingehouden en afgedragen. Raadpleeg voor meer informatie hierover de website van de SVB.

Wat en hoeveel kunt u declareren

Het is voor cliënten niet altijd even duidelijk welke zorg u wel of niet mag inkopen vanuit het persoonsgebonden budget (pgb). Om cliënten hierin meer inzicht te geven, is de vergoedingenlijst pgb opgesteld. In deze vergoedingenlijst staat bij elk onderwerp of vergoeding vanuit het pgb-Wlz mogelijk is.

Inhouden van loonbelasting

In de volgende situaties hoeft u geen loonbelasting in te houden:

  • De zorgverlener is een instelling
  • De zorgverlener is uw partner, een eerste- of tweedegraads familielid van de budgethouder of de wettelijk vertegenwoordiger, uw bewindvoerder, uw curator of een zelfstandige zonder personeel (zzp’er)
  • De zorgverlener werkt op basis van een arbeidsovereenkomst op niet meer dan drie dagen per week voor u

Uw zorgverlener is dan zelf verantwoordelijk voor de opgave en afdracht van de loonbelasting. Als de zorgverlener op meer dan drie dagen per week op basis van een arbeidsovereenkomst voor u werkzaam is dan is het wel verplicht om loonbelasting en sociale premies in te houden. Die verplichting is er ook als uw zorgverlener op drie dagen of minder dan drie dagen per week voor u werkt en u met de zorgverlener heeft afgesproken dat u loonbelasting inhoudt (opting in). De SVB zal bij de registratie van de zorgovereenkomst beoordelen of loonbelasting moet worden ingehouden. De SVB zorgt dan voor die inhouding en voor de afdracht aan de Belastingdienst.

Verantwoordingsvrij bedrag

Het verantwoordingsvrije bedrag is bestemd voor kleine uitgaven. U heeft geen recht op het verantwoordingsvrije bedrag als u geen uitgaven heeft gedaan. Om het bedrag op te vragen gaat u naar www.mijnpgb.nl. Als u bent ingelogd gaat u vervolgens naar 'Indienen declaratie' en kiest u voor 'Het verantwoordingsvrije bedrag opvragen'. U kunt het bedrag in één keer of in delen opvragen. Vervolgens wordt het bedrag overgemaakt naar uw eigen bankrekening.


Declareert u nog op papier? Dan kunt u het bedrag opvragen door het formulier 'opvragen verantwoordingsvrij bedrag' in te vullen. Het formulier stuurt u op naar de SVB. U vindt dit formulier op de website van de SVB. De SVB maakt het verantwoordingsvrije bedrag over naar uw eigen bankrekening.