Afspraken met zorgaanbieders

Waar kunt u het pgb voor gebruiken?

Als u een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangt krijgt u de mogelijkheid om zelf zorg in te kopen. In de Wet (regeling langdurige zorg) zijn ook verplichtingen opgelegd aan iemand die via een pgb zijn zorg wil inkopen. Hieronder vindt u de verplichtingen die horen bij een pgb.

  • U mag het pgb alleen gebruiken voor het uitbetalen van Wlz-zorg;
  • De zorg die u inkoopt moet van goede kwaliteit zijn;
  • Het pgb mag niet besteed worden aan logeeropvang buiten de Europese Unie;
  • De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt voor uitbetaling aan uw zorgverleners, u mag dit zelf niet doen;
  • U moet een overeenkomst met uw zorgverlener(s) of zorgverlenende instantie(s) aangaan.

Zorgovereenkomst

Als budgethouder heeft u bepaalde verantwoordelijkheden. U moet zelf de administratie rondom uw pgb bijhouden en personeel werven. U kunt zorg inkopen bij een professionele zorgverlener of bij iemand uit uw omgeving die de zorg kan leveren. Een belangrijke voorwaarde is dat u kwalitatief verantwoorde zorg inkoopt.

Bent u op zoek naar een geschikte zorgverlener? Mogelijk kunnen onderstaande websites u helpen bij het vinden van een zorgverlener:

U bent verplicht met iedere zorgverlener een zorgovereenkomst te sluiten. Hierin vermeldt u in ieder geval welke soort zorg u inkoopt en het bedrag dat u daarvoor betaalt. Deze zorgovereenkomst moeten u en uw zorgverlener beiden ondertekenen.

Voor het opstellen van de zorgovereenkomst bent u verplicht om de modelovereenkomst te gebruiken. Er zijn vier modelovereenkomsten beschikbaar.

  • zorgovereenkomst met een zorginstelling
  • zorgovereenkomst met een arbeidsovereenkomst
  • zorgovereenkomst met een freelancer, zelfstandig ondernemer of zzp’er
  • zorgovereenkomst met een partner of inwonend familielid

Deze modelovereenkomsten kunt u downloaden www.mijnpgb.nl. Ook zijn de modelovereenkomsten opgenomen in het PGB Portaal, hieronder leest u meer over het opstellen van een zorgovereenkomst in het PGB Portaal.

Zorgbeschrijving

Voor iedere zorgverlener stelt u een zorgbeschrijving op. In de zorgbeschrijving omschrijft u welke zorgbehoefte u heeft en welke zorg de zorgverlener levert. Aan de hand van de door u ingevulde zorgbeschrijving beoordeelt het zorgkantoor of deze zorg onder de Wlz valt en of u deze zorg mag inkopen. Het zorgkantoor beoordeelt de zorgbeschrijving.

De zorgbeschrijving ondersteunt u ook om afspraken te maken met uw zorgverlener. Bijvoorbeeld waarvoor u zorg nodig heeft en hoe die zorg geleverd wordt door uw zorgverlener. De zorgbeschrijving is dus ook een hulpmiddel voor uzelf en uw zorgverlener.

Als de zorg verandert of wanneer u een overeenkomst met een andere zorgverlener afsluit moet u ook een andere zorgbeschrijving opstellen. Vervolgens moet u deze ter goedkeuring opsturen naar het zorgkantoor. Hieronder vindt u een lege zorgbeschrijving en een toelichting.

In het PGB Portaal is de zorgbeschrijving onderdeel van de zorgovereenkomst. Inloggen in het PGB Portaal doet u op www.mijnpgb.nl.


Zorgbeschrijving en zorgovereenkomst opstellen in het PGB Portaal

In het PGB Portaal kunt u uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving digitaal opstellen en wijzigen. De zorgbeschrijving is in het portaal onderdeel van de digitale zorgovereenkomst. Het PGB Portaal ondersteunt u met het juist invullen van de zorgovereenkomst . De gegevens die vooraf bekend zijn worden in het PGB Portaal automatisch ingevuld. Dat scheelt tijd. Op www.mijnpgb.nl kunt u met uw DigiD inloggen in het PGB Portaal. Meer informatie over het PGB Portaal leest u op deze website.


Zorgbeschrijving en zorgovereenkomst opsturen naar het zorgkantoor

U stuurt de volledig ingevulde zorgbeschrijving en zorgovereenkomst op naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor controleert de zorgbeschrijving en zorgovereenkomst. Klopt er iets niet, dan neemt het zorgkantoor contact met u op. Vervolgens verwerkt het zorgkantoor uw zorgbeschrijving en zorgovereenkomst in het PGB Portaal. In het portaal kunt u altijd u pgb-administratie raadplegen. Ook kunt u op elk gewenst moment gebruik maken van het PGB Portaal.

Werkgever of opdrachtgever

Door het sluiten van een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener wordt u werkgever. Als werkgever krijgt u dan te maken met het arbeidsrecht en de verplichtingen die daarbij voor u als werkgever horen. Uw zorgverlener wordt dan uw werknemer.

Bij een zorgovereenkomst met een partner of familielid, een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) of een zorginstelling is vaak sprake van een 'overeenkomst van opdracht'. Wanneer u een zorgovereenkomst afsluit van het type 'overeenkomst van opdracht' wordt u opdrachtgever en uw zorgverlener opdrachtnemer.