Zelf regelen

Crisiszorg

Crisiszorg voor de gehandicaptenzorg
Indien er in de thuissituatie sprake is van een crisis, dan kunt u contact opnemen met MEE ZHN. MEE ZHN heeft een speciaal crisisteam. Dit team regelt binnen 24 uur crisiszorg. Het crisisteam van MEE ZHN is te bereiken via 088 775 2000

Crisiszorg voor thuiszorg, verpleging en verzorging
Indien er in de thuissituatie sprake is van een crisis, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. Deze regelt dat er binnen 24 uur crisiszorg wordt ingezet.

Vervoer

Als u een vorm van dagbesteding of dagbehandeling ontvangt en het is medisch noodzakelijk dat u daar naartoe wordt vervoerd, dan hebt u ook recht op vervoer naar en van de instelling. In uw indicatiebesluit kunt u nalezen of die medische noodzaak er in uw geval inderdaad is. De zorginstelling van wie u de dagbesteding ontvangt, regelt ook het vervoer.

In sommige gevallen vergoedt uw gemeente of zorgverzekeraar (een gedeelte van) de kosten van vervoer. Voor de voorwaarden hiervan verwijzen wij u naar uw gemeente of zorgverzekeraar.