Indicatie aanvragen

Om in aanmerking te komen voor Wlz-zorg, stelt het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) eerst vast of u inderdaad zorg nodig heeft, en zo ja, welke soort zorg en hoeveel. Dit heet indicatiestelling. In het indicatietraject kunt u aangeven of u de zorg in natura (ZIN) wilt ontvangen of in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Hieronder leggen wij uit hoe het traject verloopt en bij wie u terecht kunt voor hulp bij uw aanvraag.

Stap 1 U vraagt een indicatie aan bij het CIZ

Alle Wlz-zorg begint met een indicatie van het CIZ. U kunt uw indicatie telefonisch, via een aanvraagformulier of via internet aanvragen.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de indicatie? Dan kan dat op de volgende manieren:

  • Als u al contact heeft met een zorginstelling, dan kan deze instelling u helpen met uw aanvraag. Soms kan de instelling de indicatieaanvraag zelfs volledig voor u verzorgen. Vraag dit aan uw zorginstelling.
  • Ook uw huisarts kan u helpen bij de indicatieaanvraag.
  • Als u Wlz-zorg nodig heeft na een ziekenhuisopname, kan de transferverpleegkundige van het ziekenhuis de indicatieaanvraag voor u regelen.

Stap 2 Het CIZ verzamelt informatie

Het CIZ heeft voor de indicatiestelling informatie nodig over uw situatie. Het CIZ vraagt daarom informatie bij u op, onder meer over uw beperkingen, uw woon- en leefomstandigheden en uw wensen. Daarnaast kan het CIZ informatie opvragen bij andere instanties of bij derden, zoals uw behandelend arts of eerdere behandelaars. U bent verplicht alle informatie te verstrekken waar het CIZ om vraagt.


Stap 3 U ontvangt het indicatiebesluit

Aan de hand van alle beschikbare informatie stelt het CIZ vervolgens het indicatiebesluit vast. U ontvangt deze beschikking in principe binnen zes weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend. In de beschikking staat op welke zorg u recht heeft, hoeveel zorg u kunt krijgen en hoe lang de indicatie geldig is. Dit noemen we een zorgprofiel. Hier leest u meer over een zorgprofiel.

Besluit het CIZ dat u niet voor Wlz-zorg in aanmerking komt, dan kunt u, afhankelijk van uw zorgbehoefte, voor de noodzakelijke zorg contact opnemen met uw gemeente voor Wmo-zorg, of met uw zorgverzekeraar voor Zvw-zorg.

 

Veelgestelde vragen