GGZ in de Wlz vanaf januari 2021

Per 1 januari 2021 wordt intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaald. Het zorgkantoor is vanaf dan verantwoordelijk voor de zorg aan cliënten met langdurige, psychische problemen die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Ontvangt u deze zorg momenteel vanuit de gemeente of uw zorgverzekeraar? Dan kunt u hiervoor vanaf 2020 een Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze indicatie gaat op 1 januari 2021 in.

Wat verandert er voor u?

U ontvangt nu geestelijke gezondheidszorg vanuit de gemeente (Wmo), uw zorgverzekering (Zvw) en/of de forensische zorg. Het CIZ beoordeelt aan de hand van Wlz-toegangscriteria of u deze zorg in 2021 krijgt vanuit de Wlz. Als u in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie vraagt u deze in 2020 aan bij het CIZ. Heeft u een Wlz-indicatie ontvangen van het CIZ? Dan helpt Zorgkantoor DSW u aan passende Wlz-zorg.

Indicatie voor de Wlz

Het aanvragen van een indicatie voor de Wlz doet u bij het CIZ. Hier vindt u de informatie die u nodig heeft voor de aanvraag. Wanneer de zorg die u nodig heeft past binnen de Wlz, wordt een indicatiebesluit afgegeven door het CIZ. Hierin staat vermeld welk zorgprofiel van toepassing is. Het zorgprofiel geeft aan op welke zorg u recht heeft.

GGZ in 2020 en 2021

  • In 2020 wordt uw zorg en ondersteuning geregeld via uw gemeente en/of zorgverzekeraar. Net als nu.
  • Heeft u in 2020 van het CIZ een indicatie gekregen voor zorg en ondersteuning via de Wlz? Dan regelt het zorgkantoor uw zorg en ondersteuning in 2021 vanuit de Wet langdurige zorg.
  • Heeft u in 2020 geen indicatie gekregen voor de Wlz? Dan blijft uw zorg en ondersteuning in 2021 lopen via de gemeente en/of uw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage

Wlz-zorg wordt betaald vanuit de overheid. Een deel van de kosten betaalt u (vanaf 18 jaar) zelf, dit heet een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. U begint met het betalen van de eigen bijdrage als de zorg start of vanaf de ingangsdatum van het pgb. Kijk op de website van het CAK voor meer informatie over de eigen bijdrage. Of bekijk de factsheet van het CAK over GGZ wonen en de eigen bijdrage.

Het zorgkantoor helpt bij het regelen van langdurige zorg

Zorgkantoor DSW vervult de rol van zorgkantoor in de regio Westland, Schieland, Delfland. Als zorgkantoor maken we afspraken met zorgaanbieders over de zorg die zij kunnen bieden, zodat er voldoende aanbod is en de aangeboden zorg van een goede kwaliteit is. Zo ook de ggz-zorg. Lees hier hoe u contact met ons kunt opnemen voor cliëntondersteuning. Over (onafhankelijke) cliëntondersteuning vindt u hier meer informatie.

Op de website Informatie Langdurige Zorg en Ondersteuning vindt u meer informatie over de overgang van ggz-cliënten naar de Wlz.