Bijzondere groepen en overgangsregelingen

Voor sommige cliënten met een Wlz-indicatie gelden aanvullende regels of is een overgangsregeling van toepassing. Hieronder leest u voor welke groep dit van toepassing is.

Wlz-indiceerbaren in een Fokus-woning (ADL)

Een kleine groep cliënten heeft naast hun ADL indicatie ook nog een indicatie voor andere functies, die liep tot en met 31 december 2019. Landelijk is besloten het overgangsrecht voor deze cliënten te verlengen tot en met 31 december 2020. Daarna valt de zorg buiten de woning onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of gemeente (Wmo).

Als u in deze groep valt, heeft het zorgkantoor contact opgenomen over de overgang naar de Zvw of Wmo. Het zorgkantoor heeft de administratieve verlenging tot en met 31 december 2020 verwerkt.