Bijzondere groepen en overgangsregelingen

Beëindiging vangnetregeling Wlz-indiceerbaren

Op 31 december 2019 loopt de vangnetregeling voor Wlz-indiceerbaren af. Vanaf dat moment geldt het ‘hebben = houden’ principe niet meer voor deze groep cliënten.

Het zorgkantoor heeft medio 2019 cliënten die onder de vangnetregeling vielen een brief verstuurd waarin werd vermeld wat het aflopen van de vangnetregeling betekent. In de meeste gevallen is dat slechts een administratieve omzetting. In een beperkt aantal gevallen heeft het zorgkantoor persoonlijk contact opgenomen met cliënten om te borgen dat in 2020 de zorg wordt voortgezet die nodig is.

Als er na 1 januari 2020 iets in uw zorgvraag verandert, kunt u contact opnemen met het zorgkantoor. De mogelijkheden binnen de Wlz kunnen we dan samen met u besproken worden.

Wlz-indiceerbaren in een Fokus-woning (ADL)

Een kleine groep cliënten heeft naast hun ADL indicatie ook nog een indicatie voor andere functies, die loopt tot en met 31 december 2019. Landelijk is besloten het overgangsrecht voor deze cliënten met een half jaar te verlengen tot 30 juni 2020. Daarna valt de zorg buiten de woning onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of gemeente (Wmo).

Als u in deze groep valt, heeft het zorgkantoor contact opgenomen over de overgang naar de Zvw/Wmo. Het zorgkantoor zal de administratieve verlenging tot 30 juni 2020 verwerken.