Dit is de Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht in de nabijheid nodig hebben, thuis of in een instelling. Bijvoorbeeld ouderen met een vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijk of zintuiglijke beperking.

Voor wie is de Wlz? 

Alle volwassenen en kinderen die in Nederland wonen, kunnen gebruik maken van Wlz-zorg. Ook mensen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, maar die wel in Nederland belastingen en premies betalen, hebben hier recht op. Op het moment dat u een zorgverzekering heeft, wordt u automatisch ingeschreven voor de Wlz.

U heeft recht op Wlz-zorg wanneer u door een somatische of psychogeriatrische aandoening/ beperking, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap of omdat u intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig heeft en behoefte heeft aan permanent toezicht of aan 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Zorg in de nabijheid is nodig wanneer u door fysieke problemen steeds begeleiding, verpleging of overname van zelfzorg nodig heeft. Dit is ook nodig  wanneer u door gebrek aan regievoering steeds begeleiding of overname van taken nodig heeft. De Wlz financiert deze noodzakelijke zorg. Voor Wlz-zorg heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.