Start Zorg Innovatie Academie

DSW Zorgkantoor/Zorgverzekeraar is samen met de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam (MVS) en zorg- en onderwijsinstellingen in de regio de 'Zorg Innovatie Academie' gestart. Woensdag 29 september vond de feestelijke aftrap plaats in de gemeente Vlaardingen.

woensdag 29 september 2021

Waarom deze academie?

In de MVS- gemeenten is de vraag naar zorg groot, zeker nu de gemiddelde leeftijd steeds hoger wordt. Tegelijkertijd is er een tekort aan goed opgeleid en gemotiveerd personeel, iets wat we natuurlijk al vaker horen over het werken in de zorg. Het is voor veel mensen geen aantrekkelijke werkplek, onder andere vanwege de hoge werkdruk. Zorginstellingen hebben dagelijks te maken met problemen die samengaan met het tekort aan personeel. Om dit tekort aan te pakken is de samenwerking tussen de verschillende disciplines gestart.

De partijen willen bijvoorbeeld een goede aanpak om het zorgpersoneel op te leiden door flexibele onderwijsconcepten, het implementeren van doorlopende leerlijnen maar ook door in te spelen op de veranderingen en vernieuwingen die nodig zijn voor de toekomstige zorgprofessional.

De ambitie van de Zorg Innovatie Academie is hoog, zo willen de partners de Academie stapsgewijs uitbreiden en de komende jaren laten uitgroeien tot hét kennis-en expertisecentrum voor alle facetten van de zorg.

Wat doet DSW?

DSW heeft als zorgkantoor een zorgplicht voor de Wet langdurige zorg: de wet die de zorg voor gehandicapten, ouderen en GGZ-patiënten ondersteunt. Het is dan ook voor ons van belang dat er voldoende personeel is om patiënten een goede plek te kunnen geven in een zorginstelling. Lieke Delil, adviseur bij het zorgkantoor, zit in de werkgroep van de Academie en is samen met afgevaardigden van de andere instanties bezig om die nodige veranderingen vorm te geven.