Zorgkantoor DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren en fraude met uw account signaleren.
U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Veelgestelde vragen

Wet langdurige zorg

Ja, dat kan met een Volledig Pakket Thuis (VPT) of een Modulair Pakket Thuis (MPT). Met een VPT of MPT kunt u in uw eigen woning blijven wonen. U krijgt de zorg dan geleverd door een instelling bij u in de buurt.

Ja, zolang u een Wlz-indicatie heeft. Zo niet, dan valt hulp bij het wassen en aankleden (ook wel Persoonlijke Verzorging genoemd) onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). U kunt hiervoor rechtstreeks een thuiszorgorganisatie benaderen. Via uw zorgverzekeraar kunt u opvragen met welke thuiszorgorganisaties zij allemaal contracten heeft gesloten.

Als u een Wlz-indicatie heeft, dan valt de huishoudelijke hulp vanaf 1 januari 2017 onder de Wlz. U kunt hierover contact opnemen met de instelling bij wie u de zorg afneemt/wilt afnemen. Vragen over huishoudelijke hulp kunt u ook stellen aan het zorgkantoor. Heeft u geen Wlz-indicatie, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente voor huishoudelijke hulp.

U kunt, samen met de aanbieder, kiezen of u wilt wachten op de zorg of naar een andere zorgaanbieder gaat. Zo nodig kunt u met de zorgaanbieder van voorkeur overleggen of u in de tussenliggende periode (thuis)zorg wilt ontvangen. Dit heet overbruggingszorg. 

Bespreek met uw zorgaanbieder van voorkeur welke zorg en hoeveel zorg kan worden gestart. U kunt dan in uw thuissituatie zorg ontvangen en deze zorg vergoed krijgen uit de Wlz. Dit kan bijvoorbeeld een combinatie zijn van dagbesteding en verzorging thuis.

Informatie over het regionale zorgaanbod kunt u vinden via de applicatie 'Vind uw zorg'. Op basis van uw postcode of woonplaats kunt u zoeken naar een passende zorgaanbieder bij u in de buurt. U kunt ook onze folder Het Wlz zorgaanbod raadplegen of contact opnemen met het zorgkantoor.

Persoonsgebonden budget

Als uw zorgbeschrijving en zorgovereenkomst is goedgekeurd kunt u declareren. Uw declaraties dient u in bij de SVB en de SVB betaalt uw zorgverleners uit. Declareren van uw zorgkosten doet u gemakkelijk in het PGB Portaal, om in te loggen gaat u naar www.mijnpgb.nl. Declaraties opsturen naar de SVB kan uiteraard ook. U geeft via een factuur of urenbriefje door welk bedrag aan uw zorgverlener(s) moet worden uitbetaald. Ook kunt u kiezen voor een vast maandbedrag.

Als het zorgkantoor uw aanvraag voor een pgb goedkeurt, dan ontvangt u een toekenningsbeschikking. Hierin staat de hoogte van uw jaarbudget. De betaling van de declaraties loopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Als u denkt dat de opname korter dan twee maanden duurt, hoeft u niets te doen. Als u langer dan twee maanden in een instelling of ziekenhuis verblijft, wordt uw pgb automatisch stopgezet.

U kunt contact met ons opnemen via de telefoon of per e-mail op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Telefonisch zijn we bereikbaar op nummer (010) 2 422 745. U kunt ook een e-mail sturen naar zorgregistratie@dsw.nl. Wij kunnen meer informatie geven over zorg in natura (ZIN) en uw pgb stopzetten als u kiest voor zorg in natura (ZIN).

Om gebruik te maken van pgb moet u een Wlz-indicatie hebben die is afgegeven door het Centrum Indicatie Zorg (CIZ). Als u kiest voor een pgb, nodigen wij u uit op ons kantoor in Schiedam voor een bewuste keuzegesprek om na te gaan of een pgb een weloverwogen beslissing is en of u voldoet aan de eisen. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Eigen bijdrage

Van het CAK ontvangt u een factuur om de eigen bijdrage te betalen. U kunt het CAK ook machtigen de eigen bijdrage automatisch af te schrijven. Hiervoor kunt u het CAK machtigen. U blijft de facturen nog wel gewoon ontvangen. Als u langdurig bent opgenomen en een uitkering ontvangt, dan wordt na verloop van tijd de eigen bijdrage ingehouden op uw uitkering. Het CAK regelt dit.  

Hiervoor kunt u contact opnemen met het zorgkantoor. Wij kunnen dan achterhalen of de Wlz-instelling uw verblijf heeft afgemeld.

    Neem contact op met het zorgkantoor. Wij zullen er in overleg met de zorginstelling voor zorgen dat het CAK de juiste bijdrage vaststelt.

    Vanaf de dag dat de kamer in de instelling voor u beschikbaar is (de zogenaamde sleuteldatum), bent u de eigen bijdrage verschuldigd. Het is aan te raden hierover vooraf goede afspraken te maken met de instelling.

    Naar boven