Cliëntenvertrouwenspersoon

Cliëntenvertrouwenspersonen zijn er voor (vertegenwoordigers van) cliënten met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die te maken krijgen met onvrijwillige zorg. 

Wat is een cliëntenvertrouwenspersoon?

Mensen met een verstandelijke beperking en met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgen, vallen vanaf 1 januari 2020 onder de wet zorg en dwang (Wzd). Vanaf dat moment hebben deze mensen wettelijk recht op ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). De CVP ondersteunt cliënten in het proces van omgaan met onvrede over de geboden onvrijwillige zorg, de opname of het verblijf. De cliëntenvertrouwenspersoon signaleert ook of de rechten van cliënten voldoende gewaarborgd worden.


De cliëntenvertrouwenspersoon in de regio Westland, Schieland, Delfland

In de regio van Zorgkantoor DSW zijn de cliëntenvertrouwenspersonen van Zorgstem actief voor (vertegenwoordigers van) cliënten met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die te maken krijgen met onvrijwillige zorg.